Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

663742

Zaštita očiju

Zaštitne naočale

Dodaci za naočale

Varilačke naočale

Varilačke maske

Dodaci za maske

Dodaci za maske

Varilačka oprema