Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

643447

Zaštita očiju

Zaštitne naočale

Zaštitne naočale

Dodaci za naočale

Dodaci za naočale

Varilačke naočale

Varilačke naočale

Varilačke maske

Varilačke maske

Dodaci za maske

Dodaci za maske

Varilačka oprema

Varilačka oprema