Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

656612

Pregače: PVC PREGAČA

PVC PREGAČA

dvostruki sloj PVC-a na podlozi od poliestera/pamuka, sa vezicom
dimenzija 110 x 75