Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

663743

Odjeća otporna na hladnoću i niske temperature

Modeli FREEZER

Modeli FREEZER

Modeli BEAVER

Modeli BEAVER