Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

663740

Jednokratna zaštita tijela

Kombinezoni TYCHEM

Kombinezoni TYCHEM

Kombinezoni TYVEK

Kombinezoni TYVEK

Kombinezoni SMS

Kombinezoni SMS

Zaštitn. kute SPP

Polietilenske Pregače

Jednokratne Maske

Jednokratne Maske

Polietilenske Kute

Polietilenske Kute

Jednokratne Kape

Jednokratne Kape

Jed. nav. za cipele

Jed. nav. za cipele

Manžete