Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

663746

Varilačke maske: art. 66220

Maska TRANSLIGHT Jackson
solarna varilačka ćelija sa staklima u boji

isporučuje se sa ćelijom
Varilačka ćelija - solarna - sa staklima u boji
DIM. ČELIJE : 110 x 90 mm
BOJA ČELIJE : regulacija boje od 9 - 13

art. 66220