Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

663741

Varilačke maske: art. 66213

Maska TRANSLIGHT Jackson
solarna varilačka ćelija

isporučuje se sa ćelijom
Varilačka ćelija - solarna
DIM. ČELIJE : 110 x 90 mm
BOJA ČELIJE : ne mijenja se

art. 66213